0

Meklēšana

INFORMĒŠANA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI 

Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA Mr. Bunny, Baznīcas iela 18A, Rīga, LV-1010, Latvija, tālrunis: +37128359035, elektroniskā pasta adrese: hello@mrbunny.shop

SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS

Mr.Bunny tīmekļa vietne (www.mrbunny.shop) izmanto sīkdatnes (arī zināmi kā sīkfailscookies) iegūst personas datus (IP adresi un ar vietnes apmeklējumu saistīto informāciju datumu, laiku):

  • Nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu pašas vietnes darbību kā tādu, sīkdatņu pieņemšanu vai noraidīšanu;
  • Statistikas sīkdatnes, lai ļauj uzskaitīt apmeklējumus un datu plūsmas avotus, tādejādi lapas pārzinis var izmērīt un uzlabot vietnes veiktspēju. Izmantotās sīkdatnes palīdz noskaidrot, kuras lapas ir visvairāk un vismazāk izmantotas, un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa šo vietni;
  • Mārketinga sīkdatnes, kas tīmekļa vietnē nonāk, lai nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas.

Apmeklējot šo tīmekļa vietni, lietotājam tiek attēlots paziņojums par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja lietotājs apstiprina sīkdatnes pieņemšanu, tad sīkdatnes izmantošanas tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts) un lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personām. Noraidot sīkdatnes, lietotājs noraida visas (vai tās, kurām nepiekrita) neobligātās un trešo pušu sīkdatnes, ko izmanto šī tīmekļa vietne, izņemot nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas interneta vietnes darbības nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts). Mr.Bunny leģitīmā interese pamatojama ar to, lai nodrošinātu lietotājiem atbilstoša un drošas interneta vietnes piekļuvi, kā arī lai nodrošinātu lietotāju ar nepieciešamo informāciju.

PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI

Personas datu saņēmēji ir Mr.Bunny apstrādātāji, nolīgtais tīmekļu vietnes uzturētājs un atsevišķos gadījumos 3.puse, kas nodrošina kādu no tīmekļa vietnē ievietotajiem pakalpojumiem vai funkcijām, pēc lietotāja sniegtās piekrišanas. 

PERSONAS PIEKRIŠANAS / NORAIDĪŠANAS ATCELŠANA UN SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS IEROBEŽOŠANA

Mr.Bunny tīmekļa vietnes paziņojumā par sīkdatņu izmantošanu lietotājs var ierobežot gan neobligāto, gan trešo pušu sīkdatņu izmantošanu neaktivizējot statistikas vai mārketinga sīkdatnes nospiežot pogu “Piekrist/aptiprināt atzīmētās”. Sīkdatņu iestatījumus lietotājs var mainīt jebkurā laikā, noklikšķinot Mr.Bunny tīmekļa vietnes kājenē saiti “Sīkdatņu iestatījumi” un pēc tam izvēloties attiecīgo iestatījumu.

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā izmantot dažādus sīkdatņu bloķētājus, vai mainīt sīkdatņu iestatījumus savā pārlūkprogrammā, vai tās dzēst savos interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. 

Sīkdatņu iestatījumus lietotājs var mainīt jebkurā laikā savas ierīces interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai, atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Sīkdatnes, kuras ir saglabātas uz lietotāja iekārtas, izdzēst ir iespējams ar lietotāja aktīvu rīcību. Mr. Bunny nav iespēju iejaukties lietotāja ierīces darbībā un veikt attiecīgu sīkdatņu dzēšanu. Šos iestatījumus jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs “Iespējas” vai “Preferences”. Vairāk informācijas par to, kā konfigurēt savas ierīces interneta pārlūkprogrammu, jūs varat atrast zemāk norādītajās Interneta pārlūkprogrammu mājaslapās:

Plašāk par sīkdatņu izmantošanas ierobežošanu un dzēšanu lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/.

PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBA VAI EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS VALSTĪM

Mr. Bunny tīmekļa vietnes satura uzglabāšana notiek ārpus Eriopas savienības valstīm – Lielbritānijā. 2021.gada 28.jūnijā, Eiropas Komisija, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 45.pantu pieņēma lēmumus par aizsardzības līmeņa pietiekamību personas datu nosūtīšanai uz Apvienoto Karalisti. Tas nozīmē, ka personas datus uz Apvienoto Karalisti var nosūtīt līdzīgi kā uz Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsti un nav jāievieš papildus pasākumi apstrādes drošības līmeņa nodrošināšanai, lai personas datus apstrādi uzskatītu par atbilstošu normatīvajam ietvaram.

Savukārt attiecībā uz Facebook Inc. un Google Inc. sīkdatnēm, šīs sīkdatnes var tikt nosūtītas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, kuras nav noteiktas kā atbilstošas drošības līmeņa nodrošināšanā, piemēram, ASV. Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 49.panta 1.punkta “a” apakšpunktu, datu nosūtīšana var notikt tikai uz lietotāja sniegtas piekrišanas pamata. Piekrītot mārketinga un statistikas sīkdatnēm, attiecībā uz tām, kuras ir google.com vai facebook.com sīkdatnes, lietotājam ir jāapzinās un jāņem vērā, ka šī datu nosūtīšanas gadījumā netiks nodrošināts tāds pats datu drošības līmenis kād ir Eiropas Savienībā. Zemāk izmantoto sīkdatņu uzskaitījumā ir atzīmētas sīkdatnes, kuru rezultātā varētu notikt datu nodošana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskāz zonas valstīm.

LIETOTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Informējam, ka lietotajām kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu lietotāja personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā www.dvi.gov.lv .

TĪMEKĻA VIETNE IZMANTO ŠĀDAS SĪKDATNES

NEPIECIEŠAMĀS SĪKDATNES

Sesijas sīkdatnes ir funkcionālas sīkdatnes, kas ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un lietotāja ierīci, interneta protokola (IP) adresi, kas piešķirta lietotāja ierīcei, kad apmeklē konkrētu tīmekļa vietni, iegaumēt jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā vietnē, lai tās būtu izmantojamas arī citās vietnes sadaļās.

Mr.Bunny tīmekļa vietnē tiek izmantoti šādi nepieciešamās sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukumsSīkdatnes īpašnieksTipsDerīguma termiņšIzmantošanas mērķis
wc_cart_hash_#Mrbunny.shophtmlUz sesijas laikuNepieciešams iepirkumu groza funkcionalitātes nodrošināšanai, lai atcerētos lietotāja ievietotās preces sesijas laikā
wc_fragments_#Mrbunny.shophtmlUz sesijas laikuNepieciešams iepirkumu groza funkcionalitātes nodrošināšanai, lai atcerētos lietotāja ievietotās preces sesijas laikā
cmplz_functionalMrbunny.shophttp1 gaduReģistrē lietotāja sniegto izvēli (piekrišanu) saistībā ar mājaslapas sīkdatnēm
cmplz_policy_idMrbunny.shophttp1 gaduReģistrē lietotāja sniegto izvēli (piekrišanu) saistībā ar mājaslapas sīkdatnēm
cmplz_statistics-anonymousMrbunny.shophttp1 gaduReģistrē lietotāja sniegto izvēli (piekrišanu) saistībā ar mājaslapas sīkdatnēm

STATISTIKAS SĪKDATNES

Statistikai internet vietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat Mr.Bunny interneta vietni. 

Mr.Bunny tīmekļa vietnē tiek izmantoti šādas statistikas sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukumsSīkdatnesīpašnieksTipsDerīguma termiņšIzmantošanas mērķis
_gaMrbunny.shophttp2 gadiReģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”
_gatMrbunny.shophttp24 stundasIzmanto Google Analytics, lai analizētu pieprasījumu skaitu mājas lapaiPersonas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”
_gidMrbunny.shophttp24 stundasReģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietniPersonas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”
__kla_idMrbunny.shophttp2 gadiReģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par apmeklētāja pierakstīšanos jaunumiem.

MĀRKETINGA SĪKDATNES

Mārketinga sīkdatnes – tiek izmantotas, lai sekotu līdzi apmeklētājiem tīmekļa vietnēs un analizētu lietotāja intereses un, izveidojot lietotāja interešu digitālo profilu, ar nolūku piedāvāt lietotāja interesēm atbilstošākas reklāmas par precēm vai pakalpojumiem. Šāda veida sīkdatnes neuzglabā tiešu lietotāja personisko informāciju, bet balstās uz lietotāja pārlūkprogrammas un interneta ierīces unikālo identifikāciju. Tīmekļa vietnē mrbunny.shop tiek izmantotas google.com, facebook.com sīkdatnes.

Mr.Bunny tīmekļa vietnē tiek izmantoti šādas mārketinga sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukumsSīkdatnes īpašnieksTipsDerīguma termiņšIzmantošanas mērķis
_fbpMrbunny.shophttp3 mēnešiFacebook Inc sīkdatne, ar kuras palīdzību tiek veidots Jums atbilstoš reklāmas saturs.
Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam Facebook Inc
ads/ga-audiencesGoogle.compixelSesijasGoogle Inc sīkdatnes – tiek saglabāta informācija atkārtota mērķēta mārketinga nolūkos.
Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”
tr Facebook.compixelSesijasFacebook Inc sīkdatnes – tiek saglabāta informācija atkārtota mērķēta mārketinga nolūkos.
Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam Facebook Inc

Šī Mr.Bunny internet vietnes sīkdatņu politika pēc nepieciešamības var tikt mainīta, kur aktuālā politikas versija ir publicēta šajā interneta vietnē.

Atpakaļ uz augšu
Produkts ir pievienots jūsu grozam